Poverljivost podataka

Poverljivost podataka

Prihvatamo sve glavne platne kartice za plaćanje. Garantujemo da je ceo prenos podataka sa vaše kartice apsolutno siguran. Bezbednost garantuje sistem Ipay.

www.picenatockice.rs garantuje tajnost svih podataka koje nam dajete. Radi se o osnovnim podacima: ime,prezime, e-mail adresa, adresa stanovanja i broj telefona, koji su nam neophodni kako bismo mogli da proverimo i isporučimo Vašu porudžbinu.

Sa svim dobijenim podacima postupacemo krajnje pažljivo i garantujemo da oni ni na koji način ne mogu biti zloupotrebljeni niti predati trećoj strani.

Kada se od Vas traži da popunite obrazac za registraciju ili da pružite druge podatke, oni moraju biti tačni, precizni i potpuni. Molimo da nas odmah obavestite o bilo kojim promenama u vezi sa podacima koje dajete.

Korišćenjem našeg web sajta www.picenatockice.rs saglasni ste da možemo da sačuvamo kolačiće i IP adrese kao i da im pristupimo, da koristimo druge metode za prikupljanje podataka o korišćenju veb sajta i poboljšamo vaše iskustvo na mreži. Kolačići koje koristimo na web sajtu Piće na točkiće pomažu nam da Vam obezbedimo bolje iskustvo na mreži, pamte Vaše parametre i pomažu nam da poboljšamo sajt. Time što pristupate našem web sajtu slažete se da se ova politika kolačića primenjuje kad god pristupite web sajtu Piće na točkiće, nezavisno od uređaja koji koristite.

Ukoliko izaberete ili Vam bude dat kod za identifikaciju korisnika, lozinka ili bilo koja druga informacija kao deo naših sigurnosnih procedura, takve informacije morate tretirati kao poverljive i ne smete ih otkriti bilo kom trećem licu. Imamo pravo da blokiramo identifikacioni kod bilo kog korisnika ili lozinku, bilo da su izabrani od strane Vas ili dodeljeni od strane nas, u bilo kom trenutku ako, prema našem mišljenju, ne postupate u skladu sa ovim uslovima korišćenja.

Za sva mišljenja ili ocene koji su postavljeni na naš sajt odgovorni su isključivo oni koji su ih dali i ista ni na koji način ne odslikavaju naša gledišta. Ne dajemo garancije ili izjave, bilo izričite ili implicitne, o bilo kojim takvim mišljenjima ili ocenama, vezano i za zakonitost ili tačnost istih i odričemo svu odgovornost vezi sa istima u najvećoj meri u kojoj to zakon dozvoljava.

Na sajtu picenatockice.rs mogu se nalaziti web sajtovi trećih lica koji će Vam omogućiti pristup sajtovima trećih lica direktno sa našeg Sajta. Sajtovi trećih lica nisu pod našom kontrolom, osim ako nije drugačije navedeno, mi ne utičemo na sadržaj takvih sajtova. Kada kliknete da biste otvorili te sajtove, Vi napuštate oblast koja je pod našom kontrolom, te mi ne možemo da prihvatimo odgovornost za bilo kakva pitanja u vezi sa bilo kojim korišćenjem Vaših podataka od strane trećih lica, sadržaja naših sajtova, ili proizvoda ili usluga koji Vam se nude preko tih sajtova. Nećemo biti odgovorni za bilo koji gubitak ili oštećenje uzrokovane virusom, distribuiranim napadom uskraćivanja usluge ili drugim tehnološki štetnim materijalom kojim mogu biti inficirani Vaša računarska oprema, programi, podaci ili drugi materijal u Vašem vlasništvu, usled Vaše upotrebe našeg sajta ili Vašeg preuzimanja bilo kojih sadržaja sa njega ili sa bilo kog sajta povezanog linkovima sa našim Sajtom. Ni na koji način ne isključujemo niti ograničavamo našu odgovornost prema Vama gde bi takvo činjenje bilo nezakonito.
Zadržavamo diskreciono pravo da zabranimo bilo koji link sa bilo kog internet sajta ka materijalima i informacijama na našem Sajtu.
Ukoliko znate ili sumnjate da bilo ko drugi osim Vas zna Vaš identifikacioni kod ili lozinku, obavestite nas o tome u najkraćem roku koristeći info@picenatockice.rs .
S vremena na vreme možemo izmeniti ovu izjavu kako bi ona bila u skladu sa zakonskim zahtevima i načinom našeg poslovanja. Redovno posećujte ove stranice kako biste našli najnoviju verziju ove izjave. Ukoliko unesemo bitne izmene u ovu izjavu o privatnosti, obavestićemo vas o tome na našem internet sajtu i putem imejla (“Obaveštenje o promeni”).

POLITIKA PRIVATNOSTI

Kako bismo obezbedili zaštitu Vaše privatnosti i približili Vam način prikupljanja, upotrebe, povezivanja, objavljivanja i korišćenja ličnih podataka postupamo u skladu sa Politikom privatnosti.

Opšte informacije

Pre prikupljanja podataka, Online prodavnica obaveštava kupce na koje se podaci odnose o sledećem:

•da je Online prodavnica uspostavljena od strane Booze Trade doo, Južni bulevar 144, Beograd;

•da je pravno lice odgovorno za prikupljanje podataka Booze Trade doo, Južni bulevar 144, Beograd;

•da je primarna svrha prikupljanja i obrade podataka omogućavanje nesmetanog funkcionisanja Online prodavnice, bezbednost korisnika Online prodavnice, i omogućavanje elektronske trgovine posetiocima Online prodavnice u skladu sa zakonom;

•da se prikupljeni podaci koriste na način koji omogućava identifikaciju lica učesnika elektronske trgovine u skladu sa dobrim poslovnim običajima, čuvanjem poslovne tajne, a u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti Republike Srbije, Opštom uredbom o zaštiti podataka Evropske Unije (General Data Protection Regulation – GDPR), i drugim relevantnim pravnim izvorima u oblasti zaštite podataka o ličnosti;

•svi državni organi koji na osnovu zakona i/ili odluke suda ostvaruju pravo korišćenja podataka;

•da je davanje podataka o ličnosti dobrovoljno, te da niko ko ne želi da bude korisnik Online prodavnice nije u obavezi da ostavi bilo kakav podatak, ali da je ostavljanje podataka obavezno za registraciju i kupovinu na Online prodavnici;

•da lice koje je dalo pristanak o prikupljanju i obradi podataka može u bilo koje doba i bez obrazloženja povući svoj pristanak, što kao pravnu posledicu proizvodi prestanak svojstva korisnika Online prodavnice i prestanak svakog daljeg prikupljanja podataka od lica koje je pristanak povuklo;

•da u slučaju nedozvoljene obrade lica imaju prava na zaštitu podataka o ličnosti, kao i drugih prava koja imaju po osnovu Zakona.

Prikupljanje podataka

U ime online prodavnice Piće na točkiće obavezujemo se da ćemo čuvati privatnost svih naših kupaca. Prikupljamo samo neophodne, osnovne podatke o kupcima / korisnicima i podatke neophodne za poslovanje i informisanje korisnika u skladu sa dobrim poslovnim običajima i u cilju pružanja kvalitetne usluge. Dajemo kupcima mogućnost izbora uključujući mogućnost odluke da li žele ili ne da se izbrišu sa mailing lista koje se koriste za marketinške kampanje. Svi podaci o korisnicima/kupcima se strogo čuvaju i dostupni su samo zaposlenima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi zaposleni online prodajnog mesta Piće na točkiće i poslovni partneri odgovorni su za poštovanje načela zaštite privatnosti.

U cilju uspešne obrade narudžbina kupaca potrebno je da kupci Online prodavnici dostave sledeće podatke: ime i prezime, adresa, email i broj telefona. Uz pomoć tih podataka Online prodavnica će biti u mogućnosti da kupcima isporuči naručenu robu, kao i da obavesti kupce o trenutnom statusu narudžbine. Online prodavnica prikuplja samo neophodne, osnovne podatke o kupcima/korisnicima i podatke neophodne za poslovanje i informisanje korisnika u skladu sa dobrim poslovnim običajima i u cilju pružanja kvalitetne usluge. Prijavom, registracijom ili kupovinom na Online prodavnici podrazumeva se saglasnost korisnika da mu Online prodavnica šalje email, SMS i Viber obaveštenja. Online prodavnica daje kupcima mogućnost izbora uključujući mogućnost odluke da li žele ili ne da se izbrišu sa mailing, SMS i Viber lista koje se koriste za marketinške kampanje.


Žaštita poverljivih podataka o transakciji

Prilikom unošenja podataka o platnoj kartici, poverljive informacija se prenose putem javne mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi upotrebom SSL protokola i PKI sistema, kao trenutno najsavremenije kriptografske tehnologije. Sigurnost podataka prilikom kupovine, garantuje procesor platnih kartica, Erste banka Beograd, pa se tako kompletni proces naplate obavlja na stranicama banke. Niti jednog trenutka podaci o platnoj kartici nisu dostupni našem sistemu.

Cookies
Online prodavnica koristi „cookies“ da kupcima pomogne da prilagode korišćenje interneta svojim potrebama.
Cookie je tekstualni fajl koji je smešten na hard disku svakog zasebnog kupca od strane web servera. Cookie-i ne mogu biti korišćeni da pokrenu program ili da isporuče virus računaru ili drugom uređaju koji koristi kupac.
Cookie-i su jedinstveno dodeljeni svakom pojedinačnom kupcu, i jedino mogu biti pročitani od strane web servera u domenu koji ih je poslao kupcu. Jedna od osnovnih svrha cookie-ja je da obezbedi pogodnosti koje će kupcima uštedeti vreme.

Sigurnost podataka
Online prodavnica će preduzeti razumne tehničke i organizacione mere predostrožnosti kako bi se sprečio gubitak, zloupotreba ili izmena podataka o ličnosti kupaca. Online prodavnica će čuvati lične podatke koje daju kupci na sigurnim serverima (zaštićenim lozinkom i firewall-om). Sve elektronske transakcije koje kupci naprave biće šifrovane. Naravno, prenos podataka preko interneta je prirodno nesiguran i Online prodavnica ne može da garantuje sigurnost podataka poslatih preko Interneta. Kupci su isključivo odgovorni za čuvanje lozinke i korisničkih detalja.

Raspoloživost prikupljenih Informacije o kupcu
Kupci mogu od Online prodavnice da zahtevaju pružanje bilo kakve lične informacije koje Online prodavnica poseduje o njima. Kupci registracijom ili kupovinom daju izričitu saglasnost da se njihovi podaci o ličnosti koriste za marketinške kampanje, međutim kupci mogu da u bilo koje vreme zahtevaju od Online prodavnice da ne obrađuje više njihove lične podatke u marketinške svrhe.

Informacije koje Online prodavnica prikuplja mogu biti uskladištene, obrađene i prenošene u sve države u koje su potpisnice Konvencije o zaštiti lica u odnosu na automatsku obradu ličnih podataka Saveta Evrope, kako bi se omogućilo korišćenje informacije u skladu sa ovim Pravilima privatnosti. Kupci registracijom na Online prodavnici daju izričitu saglasnost sa takvim prenosom podataka o ličnosti.

Period čuvanja podataka o kupcu i ažuriranje
Vaši lični podaci neće biti zadržani duže nego što je to neophodno za ostvarenje svrhe za koju su prikupljeni. Ukoliko je rok čuvanja podataka o ličnosti propisan zakonom, zadržaćemo podatke u datom zakonskom roku. Nakon ispunjenja svrhe, odnosno isteka zakonom propisanog roka za čuvanje podataka, podaci će biti trajno izbrisani.

U određenim slučajevima, lični podaci se mogu čuvati duži vremenski period, za potrebe ispunjenja zakonskih obaveza (npr. Zakon o računovodstvu i slično ili za uspostavljanje, vršenje ili odbranu pravnog zahteva, u skladu sa važećim propisima i zakonima.
Kupci su obavezni da obaveste Online prodavnicu ukoliko neki od registrovanih podataka o ličnosti treba ispraviti ili ažurirati.

Važnost Politike privatnosti
Online prodavnica može ažurirati Politiku privatnosti, s vremena na vreme, postavljanjem usvajanjem i postavljanjem izmena i dopuna istih. Kupci se ovim putem obaveštavaju da bi trebalo da povremeno provere Online prodavnicu kako bi bili u toku sa svim eventualnim promenama Pravila privatnosti. Takođe, Online prodavnica može obaveštavati kupce o promenama Pravila privatnosti putem email-a, SMS-a i Viber-a.

Korisnički centar: info@picenatockice.rs

go top